Misja szkoły

  "DZIECKO MA PRAWO BYĆ I ISTNIEĆ W SPOŁECZEŃSTWIE,

  MA PRAWO LICZYĆ NA TROSKĘ INNYCH”

   

  Naszym nadrzędnym celem jest integracja dzieci ze społeczeństwem, przygotowanie ich do pokonania trudów normalnego życia i dokonywania właściwych wyborów.

  Zadania te realizujemy poprzez:

  • odpowiednią organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • zapewnienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

  • objęcie opieką socjalną dzieci zaniedbanych,

  • organizowanie czasu wolnego poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne,

  • utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami i zakładami pracy.

  Wspieramy naszych uczniów różnymi formami terapii, wśród których warto wymienić:

  • zajęcia logopedyczne,

  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

  • reedukację,

  • biblioterapię,

  • relaksację i muzykoterapię,

  • warsztaty terapii zajęciowej,

  • gimnastykę korekcyjną,

  • rehabilitację

  • trening zastępowania agresji.

  Swoje talenty i zainteresowania nasi uczniowie mogą pogłębiać i rozwijać w licznych kołach zainteresowań działających na terenie szkoły:

  • ekologicznym

  • fotograficznym

  • czytelniczym

  • plastycznym

  • krajoznawczo-turystycznym

  • europejskim

  • komputerowym

  • gier matematycznych

  • redakcyjnym gazetki szkolnej „Co w trawie piszczy”

  Absolwentom gimnazjum oferujemy następujące kierunki kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

  ·         kucharz małej gastronomii

  ·         sprzedawca

  ·         na potrzeby uczniów otwieramy nowe kierunki

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego
   ul.Kilińskiego 21
   05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • 22 755 60 60
   fax: 22 755 58 91

  Galeria zdjęć