Misja szkoły

"DZIECKO MA PRAWO BYĆ I ISTNIEĆ W SPOŁECZEŃSTWIE,

MA PRAWO LICZYĆ NA TROSKĘ INNYCH”

 

Naszym nadrzędnym celem jest integracja dzieci ze społeczeństwem, przygotowanie ich do pokonania trudów normalnego życia i dokonywania właściwych wyborów.

Zadania te realizujemy poprzez:

• odpowiednią organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

• zapewnienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

• objęcie opieką socjalną dzieci zaniedbanych,

• organizowanie czasu wolnego poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne,

• utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami i zakładami pracy.

Wspieramy naszych uczniów różnymi formami terapii, wśród których warto wymienić:

• zajęcia logopedyczne,

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

• reedukację,

• biblioterapię,

• relaksację i muzykoterapię,

• warsztaty terapii zajęciowej,

• gimnastykę korekcyjną,

• rehabilitację

• trening zastępowania agresji.

Swoje talenty i zainteresowania nasi uczniowie mogą pogłębiać i rozwijać w licznych kołach zainteresowań działających na terenie szkoły:

• ekologicznym

• fotograficznym

• czytelniczym

• plastycznym

• krajoznawczo-turystycznym

• europejskim

• komputerowym

• gier matematycznych

• redakcyjnym gazetki szkolnej „Co w trawie piszczy”

Absolwentom gimnazjum oferujemy następujące kierunki kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

·         kucharz małej gastronomii

·         sprzedawca

·         na potrzeby uczniów otwieramy nowe kierunki

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego
    ul.Kilińskiego 21
    05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • 22 755 60 60
    fax: 22 755 58 91

Galeria zdjęć